Jak rozplanować pomieszczenie na pralnię?

Jeśli planujemy założyć pralnię, to warto pamiętać o kilku ważnych kwestiach, wśród których znajdują się wymogi prawne.
 

Warunki prawne
Ustawodawca stawia przed osobą zakładającą tego rodzaju biznes kilka wymogów względem lokalu, w którym ma znajdować się pralnia. Pomieszczenie takie musi spełniać określone warunki pod względem sanitarnym czy fachowym. Mowa tutaj między innymi o powierzchni lokalu czy dostępu do prądu i wody. Należy również dodać, że pranie, tak na sucho, jak i morko związane jest z użyciem toksycznych substancji, takich jak rozpuszczalniki czy detergenty. Obsługa maszyn w pralni może z kolei wiązać się z zagrożeniem w aspekcie uszczerbku dla obsługującego. Działanie maszyn nie pozostaje również bez wpływu na pomieszczenie, w którym się znajduje. Z racji wagi pralek oraz ich drgań, strop pomieszczenia powinien być odpowiednio wzmocniony.
 

Urządzamy pralnię
Lokal w którym zdecydujemy się urządzić pralnię nie może mieć mniejszej powierzchni niż 50 metrów kwadratowych. Jego wysokość z kolei musi mieć przynajmniej 3,3 metra. Na tej powierzchni wygospodarować musimy pomieszczenie socjalne dla pracowników, którego wymiary wahają się pomiędzy 5 a 8 metrów kwadratowych. Niezbędne jest również pomieszczenie sanitarne o wymiarach od 2 do 3 metrów kwadratowych. Przyda nam się również zamykany na klucz magazyn, w którym umieścimy środki chemiczne, tego rodzaju pomieszczenie powinno mieć przynajmniej dwa metry kwadratowe. Pralki rozkładamy w taki sposób, by istniał swobodny dostęp do nich. Jednocześnie odznaczający się funkcjonalnością oraz estetyką. Estetyka jest szczególnie ważna jeśli mamy do czynienia z pralnią oferującą usługi klientom indywidualnym. Jeśli prowadzimy pralnię, której usługi kierowane są raczej do firm, jak wtedy gdy prowadzimy pralnię wodną, wtedy pomieszczenie nie może być mniejsze niż 90 metrów kwadratowych i wysokie przynajmniej na 3,3 metra. Wymiary oraz rozkład pomieszczeń  w znacznej mierze uzależnione są od charakteru naszej firmy oraz świadczonych przez nas usług. Nieco inaczej będzie wyglądała tego rodzaju sprawa w przypadku klientów indywidualnych, a inaczej gdy mowa o firmach.